Đây là phiên bản thử nghiệm.

KN-750, built at factory X55 & X51, 2017, provided Panel BN-BIP, doors BN-BIP Korea, construction of air conditioning for ships.

 

WordPress Lightbox Plugin