Đây là phiên bản thử nghiệm.

Closed at X55 factory, 2016, supplying and constructing ship’s interior with 3mm Alu sheet.

 

WordPress Lightbox Plugin