Đây là phiên bản thử nghiệm.

  • Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Hải Khang
  • Địa chỉ trụ sở chính: 516 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Đăng ký kinh doanh số: 0315310118 cấp ngày 04/10/2018 của phòng ĐKKD – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
WordPress Lightbox Plugin