Đây là phiên bản thử nghiệm.

Tàu KN-750, đóng ở nhà máy X55&X51, 2017, cung cấp Panel BN-BIP, cửa BN-BIP Hàn Quốc, thi công điều hòa không khí cho tàu.

 

WordPress Lightbox Plugin