Đây là phiên bản thử nghiệm.

Tàu chở khách HBS đóng ở SSIC , năm 2018, Cung cấp và thi công trải sàn, tấm Alu Trung Quốc Sheziang, và cửa BN-BIP Hàn Quốc.

 

WordPress Lightbox Plugin