Đây là phiên bản thử nghiệm.

Đóng ở nhà máy X55, 2016, cung cấp và thi công nội thất tàu bằng tấm Alu 3mm.

 

WordPress Lightbox Plugin