Đây là phiên bản thử nghiệm.

Năm 2015, Cung cấp vật tư và thi công hệ thống điện , chiếu sáng, chống sét và hệ thống cơ( Điều không khí, cấp thoát nước, cứu hỏa….)

 

WordPress Lightbox Plugin